Uczniowie klas V na Festiwalu Nauki w I LO

uczniowie podczas zabawy, pokazów, warsztatów

5c1

uczniowie podczas zabawy, pokazów, warsztatów
5a2 5c4
4 z 16