Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Opublikowano w dniu  29.09.2021 r.               

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie –  https://spoms.kwidzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017 r.

Aktualizacja informacji odbywa się na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

W pełni zgoda z wyżej wymienioną ustawą jest szkolna strona

http://www.spoms.kwidzyn.4bip.pl/druk.php?idg=1&id=24&x=1

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie PDF, JPG, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brakuje opisów zdjęć.

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Kwidzynie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • Możliwość powiększenia czcionki na stronie - z użyciem skrótów klawiszowych (Ctrl +)

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Żmuda, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: +48 55 279 43 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu alternatywnej formy nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

82-500 Kwidzyn

ul. Mickiewicza 56 B

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 55 279 43 75

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie przygotowana jest z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwiania spraw w naszej placówce:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej, czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienia swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się ze szkołą poprzez:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

ul. Mickiewicza 56 B,

82-500 Kwidzyn

 1. W sytuacjach, gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) poprzez jedną z form kontaktu:
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Dostępność architektoniczna

Budynki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie składają się  z 4 kondygnacji: piwnica (szatnie), parter (dyrektor, sekretariat, pedagog, psycholog oraz sale lekcyjne, pierwsze oraz drugie piętro z salami lekcyjnymi, stołówką i biblioteką). Do budynków szkoły prowadzą cztery oddzielne wejścia.

Jedno wejście umożliwia dostęp osoby poruszającej się na wózku na parter budynku E (do dwóch sal lekcyjnych i gabinetu logopedy). Pozostałe wejścia nie są do tego przystosowane.  Aby dostać się do szatni, na parter pozostałych części szkoły i poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.

W budynkach nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynkach brak toalet dla osób poruszających się na wózkach oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym do budynków.

 

Deklaracja dostępności

Raport dostępności 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B, 
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć

Sekretariat jest czynny:  
codziennie 7:30 - 15:30

Dyrektor Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Wicedyrektorzy Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<

Pielęgniarka:
 >> godziny pracy <<

Szkoła w sieci


© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Powrót do góry