Misja i wizja szkoły

Tworzymy takie warunki nauki, opieki
i wychowania, aby każdy uczeń mógł powiedzieć: 
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
jest przyjazną, nowoczesną, dobrą szkołą.

 ATUTY SZKOŁY

 • Nauka odbywać się będzie na jedną zmianę.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysokie wyniki nauczania.
 • Bardzo dobra baza dydaktyczna i warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne z ekranami, nowe komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym.
 • Bogata baza sportowa: wyremontowana pełnowymiarowa hala sportowa, sala i sprzęt do aerobiku, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, sala tenisowa, szatnie WF z natryskami dla uczniów, kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych, bardzo bliska lokalizacja pływalni miejskiej.
 • Świetlica czynna od godziny 6:30 do godziny 17.00, w której atrakcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą doświadczeni wychowawcy.
 • W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Pyszne dwudaniowe obiady są serwowane uczniom codziennie. Oprócz tego przy stołówce działa bardzo dobrze zaopatrzony sklepik szkolny.
 • Gabinet pielęgniarski.
 • Skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowym i ciekawym księgozbiorem oraz z miejscem do nauki.
 • iDziennik dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Szafki szkolne dla wszystkich uczniów.
 • BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW TO NASZ PRIORYTET. Fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną zapewniają: pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy, doświadczeni nauczyciele. Dodatkową ochronę stanowią strażnicy miejscy oraz zainstalowany monitoring wizyjny.

 WIZJA SZKOŁY

 1. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem szkoły.
 2. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
 3. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie, efektywnie przygotowuje do dalszych etapów kształcenia.
 4. Nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem wśród młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, pomagają w rozwiązywaniu problemów.
 5. Zajęcia są tak prowadzone, aby odkrywać i rozwijać talenty uczniów, nauczyć ich samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.
 6. Szkoła otacza zindywidualizowaną opieką uczniów mających trudności w uczeniu się.
 7. Dążymy do tego, by być szkołą wolną od nałogów i agresji.
 8. System opieki i wychowania w duchu patriotyzmu, wychowania obywatelskiego, poszanowania prawa, tolerancji i przestrzegania praw człowieka, zapewnia bezpieczeństwo, możliwość pełnego rozwoju, także wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych rodzinom.
 9. Nawiązujemy do tradycji Armii Krajowej i propagujemy ideały AK.
 10. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie.
 11. Wzbogacamy ofertę edukacyjną szkoły poprzez wdrażanie nowoczesnych metod pracy, opartych o solidny i stale doskonalony warsztat pedagogiczny, w tym technologię informacyjną i komunikacyjną.
 12. Pracujemy jako zespół przyjazny uczniom i rodzicom.
 13. Rodzice mają wpływ na planowanie i realizację zadań statutowych szkoły.


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B, 
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć

Sekretariat jest czynny:  
codziennie 7:30 - 15:30

Dyrektor Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Wicedyrektorzy Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<

Pielęgniarka:
 >> godziny pracy <<

Szkoła w sieci


© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Powrót do góry